slogan7-al

13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të”

Titulli i aktivitetit: 13.10.10  Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të”
Data e zhvillimit: 13-14 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Caritas Shqiptar, salla e konferencave
Organizatori/ofruesi: Caritas Shqiptar, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, misionarë të Kishës Katolike
Qëllimi i aktivitetit: Përmirësimi i kujdesit të shëndetit mendor dhe mbështetjes ndaj personave me probleme depresive apo ankthi, nëpërmjet rritjes së njohurive për personelin shëndetësor që punon në 15 qendra shëndetësore të Caritasit Shqiptar.
Kreditet: 8