slogan7-al

15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 15.10.10 Konferenca  “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor”
Data e zhvillimit: 15 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, menaxherë, farmacistë.
Qëllimi i aktivitetit: Kërkimi shkencor  të japë kontributin e tij në lidhje me problemin e menaxhimit si pjesë e rëndësishme e reformës në sistemin shëndetësor.
Kreditet: 6