slogan7-al

29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor”

Titulli i aktivitetit: 29.10.10  Konferenca  “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor”
Data e zhvillimit: 29 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Budapest, Hungari
Organizatori/ofruesi: Drejtoria e Politikave dhe Planifikimit Shëndetësor, Ministria e Shëndetësisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i farmacistëve me rregullat e fabrikimit të mirë të barnave dhe nevojën e farmakovigjilencës
Kreditet: 4