slogan7-al

05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës”

Titulli i aktivitetit: 05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës”
Data e zhvillimit: 5 –7 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Ministria e Shëndetësisë – Kooperacioni Italian
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Pajisja me element të qëndrueshëm të informatikës infermierore, njohja me sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor si dhe komponentë të praktikave të punës.
Kreditet: 21