slogan7-al

15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor”

Titulli i aktivitetit: 15.11.10  Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor”
Data e zhvillimit: 15 – 17 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekësisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familje dhe kardiologë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i pjesëmarrësve me rekomandimet më të fundit në lidhje me diagnostikimin  dhe menaxhimin e disa prej patologjive me te zakonshme kardiologjie në kujdes parësor dhe dytësor.
Kreditet: 8