slogan7-al

20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij”

Titulli i aktivitetit: 20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij”
Data e zhvillimit: 20 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekësisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë psikiatër, psikologë
Qëllimi i aktivitetit: Përvetësimi i dijeve psikanalitike dhe zbatimi i tyre në punën me pacientët.
Kreditet: 6