slogan7-al

13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve”

Titulli i aktivitetit: 13.11.10 Konferencë  “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve”
Data e zhvillimit: 13 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Shoqata Pediatrike Shqiptare
Organizatori/ofruesi: Hotel Adriatik - Durrës
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familjeje, pediatër, farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i dijeve në lidhje me efektin e vitaminave, përbërësit e rinj vitaminozë të kombinuar me synbiotikët dhe substancat antioksidante; njohja me situatat e hypo dhe hipervitaminozave.
Kreditet: 7