slogan7-al

25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik”

Titulli i aktivitetit: 25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik”
Data e zhvillimit: 25 Nëntor  2010
Vendi i organizimit: Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familjeje/të përgjithshëm
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i njohurive të pjesëmarrësve mbi ndryshimet në gjakun periferik, domethënien dhe menaxhimin e tyre në praktikën klinike.
Kreditet: 3