slogan7-al

19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin”

Titulli i aktivitetit: 19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin”.
Data e zhvillimit: 19 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Autoriteti Shëndetësor Rajonal – salla e mbledhjeve, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Dega Shqipëri ISLNZH
Kategoria e  pjesëmarresve Menaxherë, drejtorë të qendrave shëndetësore
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e kapaciteteve të menaxherëve të QSH, të përfshirë në reformën e Kujdesit Shëndetësor Parësor, për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe financiare, për përmirësimin e aftësive komunikuese dhe negociuese.
Kreditet: 27