slogan7-al

13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

Titulli i aktivitetit: 13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”
Data e zhvillimit: 13-17 Shtator 2010
Vendi i organizimit: Hotel Xheko Imperial, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Projekti “Sistemi për zhvillim Profesional”
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Të integrojë rolin lehtësues të trajnerit në procesin e të mësuarit dhe të rrisë aftësitë e pjesëmarrësve për një tejçim më të mirë të njohurive në vendin e punës.
Kreditet: 28