slogan7-al

13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor

Titulli i aktivitetit: 13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor
Data e zhvillimit: 13 Dhjetor  2010
Vendi i organizimit: Elbasan
Organizatori/ofruesi: PRIME
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë psikiatër
Qëllimi i aktivitetit: Të përmirësojë njohuritë në lidhje me alternativat ekzistuese diagnostikuese dhe terapeutike;  të eksplorojë përdorimin  e mjeteve vlerësuese të shëndetit mendor; të inkurajojë konceptin  e rehabilitimit të pacientëve.
Kreditet: 6