slogan7-al

18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët”

Titulli i aktivitetit: 18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët”
Data e zhvillimit: 18 Dhjetor  2010
Vendi i organizimit: Shërbimi i Psikiatrisë , QSU “Nënë Tereza”, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Hotel Tirana
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë psikiatër dhe neuropsikiatër
Qëllimi i aktivitetit: Të shpjegojë në mënyrë vizuale konceptet kryesore që qëndrojnë në bazë të neurobiologjisë së depresionit si dhe opsionet e mundshme të trajtimit aktual dhe të ri të klinicistëve në trajtimin e tij.
Kreditet: 6