slogan7-al

20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë

Titulli i aktivitetit: 20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë  dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë
Data e zhvillimit: 20,21 Dhjetor  2010
Vendi i organizimit: Autoriteti Shëndetësor Rajonal - Tiranë
Organizatori/ofruesi: Autoriteti Shëndetësor Rajonal - Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë shkolle
Qëllimi i aktivitetit: Rifreskimi i njohurive të mjekëve të shkollave në lidhje me duhanin, alkoolin dhe drogat dhe mësimi i shprehive praktike për tu ardhur në ndihmë të rinjve që kanë problem me abuzimin e këtyre lëndëve.
Kreditet: 5