slogan7-al

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës.

Titulli i aktivitetit: Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës.
Data e zhvillimit: 03-07/03/2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana “International”                  
Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë transfuzionistë, mikrobiologë.
Qëllimi i aktivitetit: Trajnimi i mjekëve transfuzionistë për rritjen e cilësisë dhe sigurisë së kontrollit të gjakut , si dhe aspekete klinike për përdorimin e gjakut, mbështetur në indikacionet e nevojshme të  transfuzionit të gjakut.
Kreditet: 24