slogan7-al

Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës

Titulli i aktivitetit: Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës
Data e zhvillimit: 30/01/2010
Vendi i organizimit: Vlorë                     
Organizatori/ofruesi: Shoqata Stomatologjike Shqiptare
Kategoria e  pjesëmarresve Stomatologë
Qëllimi i aktivitetit: Të pasurojë njohuritë teorike dhe praktike të pjesëmarrësve  në fushën e impiantologjisë dhe lidhjen me disiplina të tjera të dentistrisë.
Kreditet: 5