slogan7-al

Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore

Titulli i aktivitetit: Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore
Data e zhvillimit: 23-25/01/2010
Vendi i organizimit: Univesiteti  “Zonja e Këshillit të Mirë”                      
Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, menaxherë/drejtorë, dentistë, farmacistë, ekonomistë.
Qëllimi i aktivitetit: Përhapja e një metodike moderne menaxheriale në sistemin shëndetësor dhe njëkohësisht përhapja e njohurive teknike specifike në fushën e strukturave institucionale, të drejtimit dhe organizimit të shërbimeve shëndetësore dhe spitalore.
Kreditet: 50