slogan7-al

Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative

Titulli i aktivitetit: Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë  gjinekologjike operative
Data e zhvillimit: 18-20/03/2010
Vendi i organizimit: Kabineti i Endoskopisë Gjinekologjike - Durrës        
Organizatori/ofruesi: Agea
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë gjinekologë
Qëllimi i aktivitetit: Qëllimi i këtij trajnimi është përgatitja teorike mbi  rezektoskopinë histeroskopike dhe përdorimin praktik të saj; diagnostikimin histeroskopik dhe trajtimin rezektoskopik të patologjive frekuente duke përdorur procedurat e mëposhtme: metroplastike, ablacion endometral, liza e sinekive, miomektomi, polipektomi si dhe diagnostikimin e nje sërë patologjive si polipe dhe mioma endokavitare, hiperplazia endometriale, displazia endometriale, keqformimet  uterine, etj.
Kreditet: 24