slogan7-al

Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve

Titulli i aktivitetit: Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve
Data e zhvillimit: 23 Prill 2010
Vendi i organizimit: Korce
Organizatori/ofruesi: Drejtoria e Shëndetit Publik, Korçë
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë familje
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i mjekeve te familjes se shërbimit ambulator te Korces me udhëzuesit bashkekohore të trajtimit te HTA-se, Dislipidemive
Kreditet: 6