slogan7-al

Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave

Titulli i aktivitetit: Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave
Data e zhvillimit: 24 Prill 2010
Vendi i organizimit: Hotel Mondial, Tirane
Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë te shëndetit publik, mikrobiolog, kimist, inxhinier sanitar
Qëllimi i aktivitetit: Vleresimi i kushteve higjeno-sanitare te ujrave rekreative (pishinave) nepermjet monitorimit te treguesve fiziko-kimik dhe bakteriologjik.
Kreditet: 5