slogan7-al

Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO

Titulli i aktivitetit: Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO
Data e zhvillimit: 2-3 prill 2010
Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Universiteti UFO
Kategoria e pjesëmarrësve: Stomatologë
Qëllimi i aktivitetit: Paraqitja e rezultateve të  punës kërkimore shkencore që zhvillohet në Fakultetin e Stomatologjisë të Universitit  UFO
Kreditet: 7