slogan7-al

Dita e dermatologjisë

Titulli i aktivitetit: Dita e dermatologjisë
Data e zhvillimit: 03 prill 2010
Vendi i organizimit: Durrës
Organizatori/ofruesi: Shoqata Dermato-Venerologjive Shqiptare
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë dermatologë
Qëllimi i aktivitetit: Informimi i dermatologëve mbi protokollin e fundit të trajtimit të patologjive  dermatologjike.
Kreditet: 5