slogan7-al

Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore

Titulli i aktivitetit: Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore
Data e zhvillimit: 013 – 14  mars  2010
Vendi i organizimit: Mal i Zi
Organizatori/ofruesi: Autoriteti Shëndetësor Rajonal
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë familje dhe menaxherë/drejtorë
Qëllimi i aktivitetit: Azhornimi i mjekëve të familjes së shërbimit ambulator  të Tiranës me udhëzuesit bashkëkohor të trajtimit të HTA, Dislipidemive dhe SPOK.
Kreditet: 4