slogan7-al

Sëmundja pulmonare kronike

Titulli i aktivitetit: Sëmundja pulmonare kronike
Data e zhvillimit: 09 – 11 /prill / 2010
Vendi i organizimit: Kroaci
Organizatori/ofruesi: Spitali i sëmundjeve të mushkërive “Shefqet Ndroqi”
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë pneumologë, menaxherë/drejtorë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi I të gjithëve mjekëve Pneumologë të Shqipërisë me metodat bashkëkohore më efikase dhe kosto efektive të trajtimit  SPOK në Shqipëri
Kreditet: 6