slogan7-al

Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare

Titulli i aktivitetit: Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare
Data e zhvillimit: 12  dhjetor 2009
Vendi i organizimit: Hotel Sheraton, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata  Dermoato–Venorologjisë Shqiptare
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, studentë të Fakultetit të Mjekësisë
Qëllimi i aktivitetit: Përmirësimi i njohurive dhe ngritja e cilësisë së aftësive të mjekëve specialistë dermatologë  dhe specialiteteve të tjera mbi trajtimin bashkëkohor të sëmundjeve, duke përvetësuar  njohuritë më të avancuara.
Kreditet: 6