slogan7-al

Përdorimi i DIU-së pas lindjes

Titulli i aktivitetit: Përdorimi i DIU-së pas lindjes
Data e zhvillimit: Maj 2010
Vendi i organizimit:
Organizatori/ofruesi: Jphiego/ Access FP
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë obstetër
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e kujdesit  për parandalim tek punonjësit e shëndetësisë mbi risitë e reja  në postpartum  IUCD CuT 380A, si dhe kriteret e lejuara për përdorimin e mjekimeve.
Kreditet: 12