slogan7-al

Asmta dhe Alergjia

Titulli i aktivitetit: Astma dhe Alergjia
Data e zhvillimit: 25 qershor 2010
Vendi i organizimit: Restorant Xibraku, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata Shqiptare e Alergologjisë dhe Imunologjisë Klinike
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë alergologë, imunologë, pediatër, mjekë familjeje
Qëllimi i aktivitetit: Diskutimi i metodave të reja diagnostikuese në fushën e alergologjisë dhe njohja me standardet ndërkombëtare në këtë fushë.
Kreditet: 7