slogan7-al

Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike

Titulli i aktivitetit: Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike
Data e zhvillimit: 26.05.2010
Vendi i organizimit: Poliklinika e specialiteteve Nr.1, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Poliklinika e specialiteteve Nr.1, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familje, menaxherë/drejtorë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i njohurive të mjekëve të familjes bazuar në udhëzuesit më të fundit të menaxhimit të patologjive kronike
Kreditet: 2