slogan7-al

Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji

Titulli i aktivitetit: Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji
Data e zhvillimit: 18. 06. 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana
Organizatori/ofruesi: Shoqata Dentare Shqiptare
Kategoria e  pjesëmarresve Dentistë
Qëllimi i aktivitetit: Njohja dhe këshillimi i mjekëve stomatolog mbi menaxhimin e urgjencave stomatologjike si dhe me Udhëzuesit klinik mbi traumat dentare në praktikën klinike. Paraqitja e standardeve stomatologjike miratuar nga Ministria e Shëndetësisë
Kreditet: 5