slogan7-al

Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor

Titulli i aktivitetit: Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor
Data e zhvillimit: 28 qershor 2010
Vendi i organizimit: Tirane                             
Organizatori/ofruesi: Instituti i Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të përgjithshëm
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e kapaciteteve të mjekut të familjes mbi depistimin e faktorëve të riskut për sëmundjet kardiovaskulare, si dhe vlerësimin e riskut 10-vjecar të tyre.
Kreditet: 12