slogan7-al

Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor

Titulli i aktivitetit: Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor
Data e zhvillimit: 29/06/2010
Vendi i organizimit: Hotel Sheraton                       
Organizatori/ofruesi: Klinika e Reumatologjisë, QSU Tiranë
Kontaktet: Argjend Tafaj
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë Reumatologë, Imunologë, Nefrologë, Farmakologë dhe Mjekë Familje.
Qëllimi i aktivitetit: Evidentimi i kritereve dhe mënyrave për diagnostikimin dhe trajtimin në kohë sa më të hershme të kësaj sëmundjeje,  për të ulur shkallën e invaliditetit dhe mortalitetit të saj.
Kreditet: 6