slogan7-al

Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit

Titulli i aktivitetit: Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit
Data e zhvillimit: 25/6/2010
Vendi i organizimit: Tiranë                      
Organizatori/ofruesi: Shoqata Stomatologjike Shqiptare
Kontaktet: SHSSH
Kategoria e  pjesëmarresve Stomatologë
Qëllimi i aktivitetit: Informimi i mjekëve stomatologë mbi teknikat e marrjes së masës në situata të ndryshme, si dhe ciklet e sterilizimit, trajtimin e ujit dhe ajrit në klinikat dentare
Kreditet: 5