slogan7-al

Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor

Titulli i aktivitetit: Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor
Data e zhvillimit: Shtator 2010
Vendi i organizimit: Durrës                           
Organizatori/ofruesi: Drejtoria e Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë
Kategoria e  pjesëmarresve Psikologë, Punonjës socialë
Qëllimi i aktivitetit: Fuqizimi i rolit të punonjësve psiko-socialë në shërbimet e shëndetit mendor
Kreditet: 17