slogan7-al

25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme”

Titulli i aktivitetit: 25.06.2010, Konferenca Kombëtare  “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme”
Data e zhvillimit: 25 Qershor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Adriatiku, Durrës
Organizatori/ofruesi: Jhpiego / Albania
Kategoria e  pjesëmarresve Multidisiplinare
Qëllimi i aktivitetit: Të ofrojë informacion të përditësuar për donatorët dhe aktorët e interesuar  rreth përqasjeve të suksesshme të ofruara nga programi  Jhpiego/ACCESS-FP për përmirësimin e shërbimeve të planifikimit familjar në Shqipëri.
Kreditet: 5