slogan7-al

5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë

Titulli i aktivitetit: 5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë
Data e zhvillimit: 5-6 Korrik 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana International
Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të Mjekësisë së punës, specializantë të shëndetit publik
Qëllimi i aktivitetit: Të bashkërendojë punën midis të gjithë aktorëve në fushën e shëndetit dhe sigurisë në punë me qëllim ndërtimin e një sistemi të ri.
Kreditet: 22