slogan7-al

09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional

Titulli i aktivitetit: 09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë  mundësitë  dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional
Data e zhvillimit: 9 Korrik 2010
Vendi i organizimit: Hotel “Doro”
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë  mundësitë  dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional
Kreditet: 5