slogan7-al

22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit

Titulli i aktivitetit: 22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit
Data e zhvillimit: 22-25 Shtator 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana International
Organizatori/ofruesi: Instituti i Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të shëndetit publik, epidemiologë, të shëndetit parësor, etj.
Qëllimi i aktivitetit: Shkëmbimi i eksperiencave mes vendeve të ndryshme të rajonit mbi shëndetin rural dhe praktikat më të mira në përmirësim të tij.
Kreditet: 22