slogan7-al

17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor

Titulli i aktivitetit: 17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor
Data e zhvillimit: 17 Shtator 2010
Vendi i organizimit: Hotel Sheraton, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, menaxherë të qendrave shëndetësore, përfaqësues institucionesh
Qëllimi i aktivitetit: Orientimi i kujdesit shëndetësor me në qendër pacientin dhe njohja e profesionistëve me të drejtat e pacientit.
Kreditet: 5