slogan7-al

17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore

Titulli i aktivitetit: 17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore
Data e zhvillimit: 17 Shtator 2010
Vendi i organizimit: Kompleksi “Sun Set”, L. “Uji i Ftohtë” - Vlorë
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit, Dega Vlorë
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: T’u ofrojë infermierëve një udhëzues të bazuar mbi të dhënat më të mira aktuale që disponohen, nxitjen e ndryshimeve në praktiken infermierore  dhe përdorimin e formave të tjera më efikase në praktikën klinike.
Kreditet: 5