slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 948
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 831
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 921
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 897
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 870
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 934
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 941
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 942
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 907
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1205
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 923
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1003
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 843
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 842
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1059
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1017
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 968
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 945
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1097
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 919
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 914
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 952
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1322
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1039
17-18 Dhjetor, Trajnim “Parandalimi i transmetimit të HIV-it nga nëna tek fëmija”, NË PROCES 978
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1513
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 891
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 959
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 950
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1157
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 928
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1038
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 973
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 971
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1008
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 966
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1368
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1578
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1599
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1374
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2415
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1753
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 920
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 971
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 942
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 872
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1576
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 954
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1028
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1522
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 1801
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 908
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 908
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1646
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 983
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1390
30 Nëntor, Seminar “Ndryshimi i qendrimit në lidhje me shëndetin, parimet e ushqyerjes dhe këshillime”, NË PROCES 1157
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1386
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1349
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1139
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1026
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1224
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1092
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1124
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1240
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 1799
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1400
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1426
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1294
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1290
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1075
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1155
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1462
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1161
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1090
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 841
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 951
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1088
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1066
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1100
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1116
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1198
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1320
17 Nëntor, Konferencë shkencore e klinikës “Luis”, NË PROCES 2080
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1261
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 1784
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1123
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1081
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 914
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 956
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1152
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1090
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1128
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1508
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1385
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2026
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 937
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 938
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1330
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 957
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 978
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 988
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1290
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1567
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1094
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1078
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1128
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1025
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1225
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1073
27 Tetor, Konferenca “ Diabeti dhe ndërlikimet në organe të ndryshme”, NË PROCES 1454
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1377
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2002
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 851
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1162
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1079
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1217
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3037
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 961
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1318
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1157
13 Tetor, Konferenca e I-rë e specialiteteve Nr.2 Tiranë, NË PROCES 1724
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1352
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1566
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1214
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 946
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1241
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1067
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1213
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1175
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1244
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1348
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1679
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1465
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1321
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 928
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1023
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 833
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1033
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1413
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1283
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1181
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1038
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1401
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 934
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1035
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1259
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1138
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 838
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1048
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1127
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 814
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1143
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1016
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1137
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1015
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1150
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1205
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1031
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1346
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1185
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1204
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1130
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1114
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1040
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1132
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1073
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1009
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1517
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1483
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1191
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1349
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1236
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1898
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1147
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 945
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1091
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1048
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 995
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1467
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1120
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1041
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1000
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 1870
25 Qershor, Trajnim në distance “Njohuri nga mjekësia interne”, NË PROCES 1320
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1129
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1281
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1218
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1476
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1372
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1105
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1106
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 985
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 865
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1069
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1154
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1097
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1057
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1319
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1043
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1042
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1054
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1714
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1258
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1138
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1357
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 816
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1185
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 969
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1172
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1230
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1411
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2388
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1270
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1507
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1265
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 877
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1125
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1195
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1070
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1662
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 1816
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 1794
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1455
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1764
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 1900
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1570
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1184
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 961
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1336
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 985
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1313
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 1900
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1055
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1674
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1703
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 2966
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1303
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1294
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 1948
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2026
Trajnimi i të enjtes/ Qendra Shëndetësore Nr.2, NË PROCES 2429
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1728
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1580
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1578
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 1767
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 1966
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2241
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1703
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1362
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1715
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1537
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1553
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1277
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1564
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1317
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1467
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1572
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1345
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1508
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 1939
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 1813
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 994
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 1995
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 1847
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4152
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1525
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1286
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2163
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2447
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1474
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1558
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1648
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 1938
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 1686
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1718
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1543
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1208
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1441
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1463
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1641
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1605
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1346
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 1997
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1609
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1278
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1653
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1734
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1672
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1392
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 1869
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1592
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2101
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1518
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2467
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1472
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 1920
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2071
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1686
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1670
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 1838
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1640
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 1854
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2391
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 1995