Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 917
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 802
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 881
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 866
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 838
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 903
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 906
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 916
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 885
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1177
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 897
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 976
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 811
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 815
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1032
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 989
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 941
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 916
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1069
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 890
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 890
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 927
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1298
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1011
17-18 Dhjetor, Trajnim “Parandalimi i transmetimit të HIV-it nga nëna tek fëmija”, NË PROCES 949
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1489
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 866
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 928
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 927
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1130
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 902
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1016
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 944
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 941
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 979
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 938
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1345
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1552
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1576
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1349
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2385
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1723
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 897
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 946
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 917
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 849
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1549
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 926
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 994
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1500
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 1770
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 885
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 888
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1621
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 958
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1368
30 Nëntor, Seminar “Ndryshimi i qendrimit në lidhje me shëndetin, parimet e ushqyerjes dhe këshillime”, NË PROCES 1133
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1359
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1324
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1115
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 999
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1193
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1067
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1093
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1215
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 1773
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1376
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1403
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1269
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1263
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1051
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1132
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1435
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1132
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1061
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 816
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 924
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1063
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1040
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1078
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1092
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1170
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1294
17 Nëntor, Konferencë shkencore e klinikës “Luis”, NË PROCES 2041
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1241
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 1751
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1093
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1053
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 892
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 928
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1127
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1065
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1099
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1467
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1362
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 1985
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 911
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 914
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1304
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 931
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 957
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 962
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1260
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1545
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1067
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1049
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1102
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1002
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1198
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1048
27 Tetor, Konferenca “ Diabeti dhe ndërlikimet në organe të ndryshme”, NË PROCES 1416
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1342
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 1974
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 827
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1137
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1057
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1196
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3014
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 933
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1291
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1129
13 Tetor, Konferenca e I-rë e specialiteteve Nr.2 Tiranë, NË PROCES 1699
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1330
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1543
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1191
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 923
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1214
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1040
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1185
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1151
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1219
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1323
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1656
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1440
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1293
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 905
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 994
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 809
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1009
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1389
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1259
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1151
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1013
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1372
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 907
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1010
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1234
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1115
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 817
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1021
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1098
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 793
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1111
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 993
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1111
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 993
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1124
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1184
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1009
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1326
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1161
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1180
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1108
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1088
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1017
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1107
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1050
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 982
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1493
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1457
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1167
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1322
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1213
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1871
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1119
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 922
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1068
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1023
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 974
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1445
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1093
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1011
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 974
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 1845
25 Qershor, Trajnim në distance “Njohuri nga mjekësia interne”, NË PROCES 1293
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1106
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1244
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1193
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1451
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1348
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1083
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1087
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 960
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 844
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1045
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1130
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1072
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1034
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1293
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1017
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1017
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1032
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1690
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1231
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1112
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1332
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 789
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1159
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 948
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1149
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1206
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1387
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2356
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1247
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1484
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1234
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 857
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1098
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1172
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1045
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1634
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 1790
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 1766
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1432
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1742
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 1867
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1549
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1157
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 940
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1315
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 962
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1287
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 1874
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1034
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1646
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1680
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 2930
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1273
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1270
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 1918
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2001
Trajnimi i të enjtes/ Qendra Shëndetësore Nr.2, NË PROCES 2383
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1706
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1551
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1550
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 1742
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 1941
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2212
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1680
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1336
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1686
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1508
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1529
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1253
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1540
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1288
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1441
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1550
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1319
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1486
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 1911
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 1785
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 967
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 1973
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 1806
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4118
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1496
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1263
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2130
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2420
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1449
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1532
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1623
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 1902
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 1659
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1697
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1518
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1185
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1417
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1434
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1614
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1579
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1324
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 1970
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1585
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1254
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1627
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1705
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1644
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1368
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 1841
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1571
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2074
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1484
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2440
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1446
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 1887
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2046
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1662
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1644
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 1815
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1614
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 1825
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2364
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 1964