slogan7-al

Viti 2011

28 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1109
30 Nëntor, Trajnim “Fitoterapia, përdorimet, përkujdesjet dhe profilaksia e sëmundjeve” 1200
23 Dhjetor, Konferenca e parë e Anatomisë patologjike 1189
21 Dhjetor, Konferenca kombëtare ; Strategjitë kombëtare për kontrollin e ndjekjen e artritit reumatoid dhe osteoporozës 1221
16 Dhjetor, Seminar “Respektimi i kritereve lidhur me udhëzimet e përdorimit të drejtë të barit, faktor kryesor në mjekimin e suksesshëm dhe parandalimin e veprimeve të padëshiruara” 892
15-17 Dhjetor, Konferenca e IV mjekësore ndërkombëtare në specialitete 1148
15 Dhjetor, Konferenca “Patologjitë degjenerative të artikulacioneve” 1159
15 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1061
15 Dhjetor 2011, Konferenca mbi sistemin informativ të vaksinimit, 1173
13 Dhjetor, Konferenca “Sistemi shëndetësor, reformat në financim, përmirësimi i efiçiencës dhe cilësisë së shërbimit. Eksperienca rajonale e ndërkombëtare" 880
10, Dhjetor 2011, Konferenca e III Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë Shqiptare, 1211
10 Dhjetor, Konferenca “Probleme të Ortopedisë dhe Ortodoncisë në fushën e Stomatologjisë” 1117
10 Dhjetor, Seminar “Ndryshimet klimatike dhe sëmundjet infektive emergjente dhe riemergjente në Shqipëri” 1305
9-10 Dhjetor , Trajnim “Higjiena e Gojës ,Parandalimi dhe trajtimi i sëmundjeve Paradontale” 1097
8-9 Dhjetor, Trajnim “Mjekimet kundër varësisë dhe popullatat me nevoja të veçanta” 1043
7 Dhjetor, Seminar “Edukimi dhe shëndeti mendor” 1211
6-7; 8-9 Dhjetor, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme, NË PROCES 1312
5-7 Dhjetor, Workshop “Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1049
1-2;3-4;10-11;15-16;17-18 Dhjetor, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “, NË PROCES 1079
3 Dhjetor, Konferenca “Sindromi koronar akut pa ngritje te ST:sfidat e reja të diagnozës dhe trajtimit” 1121
3 Dhjetor, Konferenca “Alkoolizmi, diagnostikimi, trajtimi rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore” 1079
2-3 Dhjetor,“Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Korçës”, NË PROCES 1133
1 Dhjetor, Seminari “Diabeti dhe Obeziteti” 1186
26 Nëntor, Konferenca “Qelizat Staminale: E ardhmja e mjekësisë” 1132
26 Nëntor, Konferenca “Zhvillimet oftamologjike shqiptare dhe tendencat aktuale te Kataraktit dhe Refraksionit 1086
25-26 Nëntor, Konferenca “Çrregullimet psikotike nga teoria në praktikë” 1065
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike 1021
19 Nëntor, Konferenca “Reflektim mbi situatën e diabetit në Shqipëri” 1296
19 Nëntor, Konferenca “Dita Botërore e SPOK” 1210
19 Nëntor, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 1113
18 Nëntor, Seminar “Imunologjia në erën genomike” 1143
12 Nëntor, Konferenca “Septorhinoplastika pas defekteve të lindura të buzëqiellzës 1115
12 Nëntor, Konferenca “Metoda moderne të kirurgjisë gjinekologjike, diagnozës prenatale dhe trajtimit të infertilitetit” 1086
11 Nëntor, Konferenca e 19 Kirurgjikale Shqiptare 1220
4 Nëntor, Konferenca “Prioritetet strategjike të shëndetit publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet” 1049
2 Nëntor, Konferenca e Expo Medical 1081
1-14 Nëntor, Konferenca “Praktika e mirë e ruajtjes dhe shpërndarjes së barnave” 1229
Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 1088
31 Tetor, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1092
29 Tetor, Konferenca e VII e Imazherisë 1144
29 Tetor 2011, Konferenca e III-të infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1155
28 Tetor 2011, Trajnim “Te kuptojmë psikiatrinë e moshës së tretë” 1161
27 Tetor 2011, Konferenca “Politikat shëndetësore mbi infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistencës” 1089
23 Tetor, Seminar “Zhvillime të Imunohematologjisë të grupeve të gjakut” 1075
22 Tetor 2011, Konferenca “Hepatologjia: Zhvillimet e fundit në sëmundjet e heparit” 1123
29, Shtatorr, Trajnim BLS (Basic Life Support)ndhe PALS (Pedriatik Advanced Life Support) 1070
21-22 Tetor, Konferenca e 13-të e Pediatrisë me pjesëmarrje ndërkombëtare 1164
20 Tetor, Trajnim “Promocion, Profilaksi dhe Shëndeti i gojës” 1084
20 Tetor 2011, Seminar “Sëmundjet Sistemike Reumatizmale, Artriti Reumatoid, Osteoporoza” 1274
17-24 Tetor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 1030
16-17 Dhjetor, Konferenca “Infeksionet e rrugëve të poshtme respiratore” 1251
15 Tetor 2011, Konferenca “Sevoflurani dhe përdorimi i tij në praktikën klinike” 1098
15 Tetor, Konferencë Shkencore “Patologjitë dermo-estetike dhe preparatet farmakologjike për trajtimin e tyre” 1047
11 Tetor, Trajnim “Ngritja e sinuseve maxillare” 1077
9 Tetor, Seminar “Profilaksia pas ekspozimit me lëngje biologjike të infektuara dhe aksidentet në punë” 1093
8 Tetor 2011, Konferenca e tretë kombëtare e ekokardiografisë në vendimmarrjen klinike 1024
5-7 Tetor, Seminar “Simpozium mbi urgjencat radiologjike” 1106
4 Tetor, Workshop për aftësitë mjekësore 1026
24 Shtator, Konferenca “Aktualitete të terapisë revaskularizuese në pacientët me sëmundje të arterieve koronare” 1026
23 Shtator, Trajnim “Ndërtimi i programeve të depistimit për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri 1001
21-22 Shtator, Trajnim “Sistemi i informimit të kontraceptivëve” 1082
20 Shtator, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike” 1055
19 Shtator, Konferenca “Principet aktive ne kozmetikë” 1065
17-24 Shtator, Trajnim për Trajnerët “Edukimi për lindje” 1088
2 Shtator, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1077
22 Korrik, Trajnim “Komunikimi Profesionist Shëndeti-Pacienti” 1470
11 Korrik, Trajnim mbi çështjet e mbrojtjes së fëmijëve, zhvillimit të fëmijëve, menaxhimit të konflikteve dhe të prindërimit të shëndetshëm 1013
5-8 Korrik, Trajnim “Vlerësimi i rritjes së fëmijëve”, 1136
2 Korrik, Konferenca “Çështje aktuale: Gruaja-Neonati” 1067
29-30 Qershor, “Kurs Kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësor të zonës së Ballkanit: Futja e sistemit DRG (Diagnosis Related Group) në sistemin Shëndetësor Kombëtar” 917
25 Qershor, Konferenca “Kongresi i parë i AIDEC” (Albanian International Dental Esthetic Congress) 1067
24 Qershor, Seminar “Simpoziumi i V-të shkencorë i SHSP-ASHR, “Për një promovim bashkëkohor të shëndetit oral në shërbimin stomatologjik publik” 1143
24 Qershor, Workshop “Kurs parakongresual i AIDEC (Albanian International Dental Esthetic Congress) 1053
18 Qershor, Konferenca “Roli i AIJS (antiinflamatorët jo asteroidë) dhe antispazmolitikëve në trajtimin e dhimbjeve muskuloskeletike, 1302
18 Qershor, Seminari “Metoda moderne të kirurgjisë ortopedike” 1136
18 Qershor, Konferenca “Gastroenteritete në moshën fëminore” 1105
15 Qershor, Seminar “Programi i Trajnimit të Lidershipit të Telemjekësisë Klinike, aplikimet klinike të telemjekësisë” 1004
14 Qershor, Trajnim “Metodologjitë e zbatuara për inspektimin higjeno-sanitar të strukturave publike për vlerësimin e nivelit të infestimit nga vektorët biologjikë (insekte dhe brejtës)” 863
11 Qershor, Konferenca e 3-të Mediko-Kirurgjikale 1148
10-12 Qershor, Konferencë “Kongres i V i Mjekësisë Perinatale dhe Kurs i III-të i Avancuar i shkollës IAN Donald” 1125
10-11 Qershor, Trajnim “Shëndeti Publik dhe Diskromia Dentare, Dentistria Restaurative” 1107
10 Qershor, Workshop “Metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe vlerësimit të studentëve në mjekësi” 1475
9 Qershor, Simpoziumi i parë mbi zhvillimin e arsimit mjekësor në Shqipëri 1046
4 Qershor, Konferenca “Endodontia sot” 1121
3 Qershor, Konferenca “Veprimi ndërsektoral për të përmirësuar kequshqyerjen si dhe siguria në ushqim në rajonin e Kukësit” 1028
Qershor, Kurs Pasuniversitar “Cilësi dhe siguri në parandalimin e infeksioneve të lidhura me asistencën” 1275
28-29 Maj, Konferenca “Transformim 2011: Mjekësi Familje e bazuar ne fakte shkencore” 1075
28 Maj, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të astmës bronkiale 1106
28 Maj, Konferenca “Insuficienca kardiake dhe akute” 1385
27 Maj, Konferenca Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Infektivologjisë 1127
27 Maj, Konferenca “Sëmundjet e veshkave –Arritjet dhe sfidat për të ardhmen” 1164
25 Maj, Seminar “Informatika shëndetësore: mundësitë dhe sfidat e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në shërbimin shëndetësorë “ 1060
24 -26.05.11 Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 1053
21.05.2011 Simpozium “Refluksi Gastro-Ezofageal” 1205
20 Maj, Konferenca e 3-të e Mikrobiologjisë Klinike 1193
14-15 Maj, Trajnim “Duke përmirësuar të kaluarën jemi gati të hyjmë në të ardhmen” 1028
13 Maj, Konferenca e parë e Shoqatës Shqiptare Pedodonti ¬ Profilaksi 1073
9,10,11 Maj, Trajnim “Rishikimi dhe adaptimi i kurrikulës së Shëndetit Publik mbi ushqyerjen” 1119
07.05.2011 Konferenca “Epilepsia” 1159
07.05.2011 Workshop “Aplikimet e Botox dhe Fillers” 1141
6-7.05.11 Konferenca e 16-të Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të ORL-së 1225
30.04. 2011 Konferenca e tretë shqiptare mbi rrugët e frymëmarrjes 1351
29-30.04.2011 Konferencë “Kongresi i parë mesdhetar në Tiranë kundër kancerit” 1385
26-29. 04. 2011 Trajnim për trajnerët që do të zhvillojnë kursin “Vlerësimi i rritjes së fëmijës” 1485
18-22 Prill, Trajnim “Kurs kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësorë të zonës së Ballkanit: Menaxhimi i Institucioneve dhe i Shërbimeve Shëndetësore” 1146
16.04.2011 Trajnim “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1144
15 Prill, Konferenca “Ti rikthehesh jetës” 1121
12-14.04.2011 Trajnim “Mjekësia mjedisore dhe vlerësimi i rrezikut” 1266
11-14.04. 2011 Trajnim “Kujdesi gjithëpërfshirës në shërbimet psikiatrike me shtretër”, 1098
Trajnim i vlerësuesve të brendshëm të cilësisë së shërbimit të nënës dhe të porsalindurit 1049
09.04.11 Konferencë “Çështje të kardiologjisë dhe Kardiokirurgjisë Moderne” 1057
7-8.04.11 Cochrane systematic review 1293
04.04.2011, Konferencë “Talasemia urë lidhëse midis Shqipërisë dhe Italisë” 1093
01-02.04.2011, Konferenca e 7-të shkencore “UFO” University 1167
29.03. 2011 Trajnim “Oftalmologjia dhe etika për mjekët e familjes” 1087
28.03.11 Trajnim “Etika Profesionale” 1368
25.03.2011 Seminar “Perspektiva të reja në trajnimin e limfave dhe leukozave kronike” 1134
24-25.03.2011, Trajnim për mjekët e familjes mbi problemet e ujit dhe higjenës në tre komuna të Dibrës dhe Bulqizës 1089
21-25.03.2011 Kurs Formimi nga ESTM 1138
22.03.2011 Konferenca e IV e Shërbimit Ambulator, Tiranë 1085
21.03.2011 Trajnim “Shërbimi shëndetësor në familje për personat me aftësi të kufizuar” 1106
19.03.2011 Konferenca XII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji 1084
18-19.03.2011, Konferenca vjetore e Shoqatës së Anestezistëve dhe Reanimatorëve të Shqipërisë “ASAI” 1074
17-19.03.2011 Kurs Rezidencial “ Mjekësia transfuzionale: zhvillimi në Shqipëri dhe në Europë” 1120
12.03.2011, Seminar “Trajtimi i Angina Pectoris të qëndrueshme” 1145
12.03.11, Konferenca ORL e pranverës 1036
10.03.2011, Trajnim “Njohja dhe zbatimi i të Drejtave të Pacientëve në institucionet tona shëndetësore, bazuar në Kartën Shqiptare të të Drejtave të Pacientëve” 898
08.03.2011 Seminar,“Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Kujdesi infermieror i pacientëve me infeksion HIV/AIDS” 1475
05.03. 2011 Konferenca e V-të Kombëtare e Implantologjisë 1089
05.03.2011, Trajnim / Të kuptojmë ankthin 1095
04.03.11, Seminar “Onkologjia” 1190
Shkurt – Mars Trajnim për skoliozat-diagnostikimi i hershëm, parandalimi dhe trajtimi 1015
Trajnim “Ngritje Tekniko- Profesionale” 1134
24.02.11, Trajnim “Reformat në shërbimin shëndetësor parësor. Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët” 1057
23.02.11, Trajnim “Ndjekja e gruas në lehoni” 1036
21-23.02.11, Trajnim “Aspektet teorike dhe praktike të funksionimit të Bibliotekës Elektronike” 1027
21.02.11, Trajnim “Futja në kalendarin kombëtar të vaksinës së pneumokokut” 1085
19.02.2011 Seminar “Antidepresivët në përdorim nga shërbimi parësor” 1196
10.02.11, Kurse trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1162
07.02.11, Trajnim për trajnerë në lidhje me kujdesin efektiv perinatal 1050
05.02.11, Seminar “Ortopedia në shekullin e 21-të” 1130
05.02.11 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1048
26.01.11, Seminar “Instrumentet e reja të trajtimit endodontik te fëmijët” 1245
24.01.11,Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 1088
21.01.11 Trajnim për Kujdesin Paliativ 1033
20.01.11 Seminar “Nursing management of HTT” 1001
19.01.11, Workshop “Lëndët Biocide (DDD) dhe Metodat e Aplikimit të Sigurt në Shëndet Publik” 1023
Janar – Qershor 2011, Kursi i formimit dhe kualifikimit të personelit të stafit të shtëpive të mbrojtura për të sëmurët psikikë 998