slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1103
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1341
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1114
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1075
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1081
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1163
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1084
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1179
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 1707
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1059
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1035
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1075
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 993
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1085
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1100
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1063
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1095
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1047
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1203
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1055
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1030
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1053
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1065
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1072
Kurs formimi nga ESTM 1238
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1289
Dita e dermatologjisë 1102
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1045
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1039
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 989
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1089
Sëmundja pulmonare kronike 1032
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1065
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1051
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1020
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1072
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1041
Dita shqiptare e Melanomës 1099
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1111
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1235
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1044
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1133
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1119
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1052
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1096
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1050
Trombembolia Pulmonare 1114
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1017
Trajnim për kujdesin paliativ. 1103
Introduction to Palliative Care 1053
Fundamentals of healthcare management 1057
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1079
Kongresi i 7-të i SECOS 1070
Toksikologjia e medikamenteve 1178
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1360
Fitoterapi 1089
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1016
Asmta dhe Alergjia 1092
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 972
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 986
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 991
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1021
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 997
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 971
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1017
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1036
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1115
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1075
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1007
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1092
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 999
Konferenca e II Infermieristike 1059
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1008
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1010
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1081
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1091
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1038
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1185
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1108
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1559
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1021
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1010
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1151
Urgjencat Obstetrike 1053
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1020
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1086
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 996
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1028
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1027
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1055
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1053
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1030
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1037
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 989
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 992
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1236
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1033
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1050
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1056
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1080
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1062
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1228
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1542
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1051
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1073
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1022
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1040
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1144
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1083
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1242
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1060
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1028
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1261
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1321
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1109
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1269
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1036
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1342
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1010
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1110
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1091
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1094
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1139
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 981
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1088
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 905
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1020
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1138
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1142
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1094
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1071
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1029
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1033
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1052
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1152
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1026
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1027
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 793
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1032
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1242
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1037
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1145
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1051
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1073
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1070
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1287
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1015
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1081
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1012
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1020
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 999
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1116
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 991
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1031
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 997
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1060
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1059
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1022
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1148
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1032
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1045
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1055
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1120
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1052
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1046
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1065
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1045
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1031
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1043
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1106
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1086
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 978
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1112
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1067
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1069
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1060
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1007
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 987
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 865
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1014
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 982
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1096
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1222
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 985
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 988
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1051
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1214
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1241
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 989
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1201
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1186
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1272
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1076
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1189
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1144
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1163
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1406
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1087
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1192
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 845