Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1072
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1302
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1080
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1043
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1048
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1131
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1048
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1148
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 1656
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1025
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1000
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1044
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 966
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1054
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1071
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1029
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1065
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1017
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1165
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1023
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 998
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1023
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1035
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1037
Kurs formimi nga ESTM 1206
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1256
Dita e dermatologjisë 1068
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1018
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1010
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 966
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1058
Sëmundja pulmonare kronike 998
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1035
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1022
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 994
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1041
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1012
Dita shqiptare e Melanomës 1067
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1083
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1204
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1015
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1107
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1089
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1021
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1069
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1017
Trombembolia Pulmonare 1082
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 989
Trajnim për kujdesin paliativ. 1074
Introduction to Palliative Care 1024
Fundamentals of healthcare management 1025
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1050
Kongresi i 7-të i SECOS 1039
Toksikologjia e medikamenteve 1150
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1332
Fitoterapi 1062
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 986
Asmta dhe Alergjia 1061
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 941
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 956
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 962
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 992
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 970
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 940
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 989
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1005
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1082
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1041
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 980
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1061
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 969
Konferenca e II Infermieristike 1028
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 977
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 981
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1051
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1060
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1005
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1161
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1081
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1523
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 983
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 981
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1124
Urgjencat Obstetrike 1021
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 989
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1054
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 967
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1002
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1000
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1028
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1017
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1001
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1008
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 962
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 964
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1199
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1004
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1022
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1031
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1054
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1033
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1197
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1510
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1020
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1043
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 988
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1008
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1115
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1056
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1204
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1034
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1002
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1234
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1284
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1078
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1239
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1006
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1310
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 979
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1081
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1061
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1063
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1110
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 952
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1055
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 877
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 995
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1111
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1117
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1061
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1040
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1001
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1010
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1016
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1112
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 999
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 998
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 764
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1005
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1217
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1009
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1114
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1018
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1049
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1040
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1252
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 980
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1057
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 981
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 992
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 971
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1085
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 963
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1002
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 969
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1030
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1035
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 993
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1117
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 998
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1017
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1028
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1091
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1024
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1011
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1038
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1013
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 999
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1015
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1076
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1061
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 949
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1085
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1042
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1039
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1033
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 978
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 959
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 828
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 988
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 952
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1065
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1196
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 957
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 954
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1025
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1184
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1209
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 962
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1175
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1154
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1245
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1043
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1160
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1116
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1132
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1371
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1055
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1158
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 817