Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
calendar-activities   kliko-kreditet11112016   Verifikimi Regjistrimit ne QKEV
Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Përmbledhja e aktiviteteve të edukimit në vazhdim të monitoruara për vitin 2016
Gjatë vitit 2016 QKEV ka monitoruar mbi 100 aktivitete të akredituara të edukimit në vazhdim për mjekët dhe profesionistët e tjerë të shëndetësisë. Tipet e aktiviteteve të monitoruara kanë qenë konferenca, trajnime, workshop, seminare, leksione, grupe rishikimi, aktivitete të edukimit në distancë. Për përmbushje maksimale të standardeve të cilësisë së...
Read more
NJOFTIM PËR OFRUESIT E AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM
  Të nderuar ofrues, Duke filluar nga janari i vitit 2017, QKEV paraqet në Kalendarin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim në faqen e saj në Internet vetëm aktivitetet të cilat janë akredituar pranë QKEV-së dhe jo ato në proces akreditimi. Të gjithë ofruesit, që kanë interes paraqitjen e aktiviteteve...
Read more
Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Dhjetor 2016
Gjatë muajit dhjetor 2016, QKEV ka monitoruar zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim për 8 aktivitete, prej të cilave 4 trajnime dhe 4 konferenca.
Read more